Familieopstellingen

Als je vragen en thema’s hebt die steeds terugkomen, privé of in je werk of beide, dan kun je daar door middel van een opstelling vanuit een hele andere manier van kijken snel een diepgaand inzicht door krijgen.

In een familieopstelling maak je met behulp van representanten een beeld van een situatie waar je steeds tegenaan loopt. In één middag is plaats voor circa 12 deelnemers en twee opstellingen.

Als kind zijn we oneindig trouw aan onze ouders en het familiesysteem. Als daarin een verstoring komt zijn we geneigd om die ongedaan te maken. Als bijvoorbeeld één van de ouders fysiek of emotioneel afwezig is, zal het kind die open plek proberen in te vullen. Dit leidt ertoe dat het kind een taak op zich neemt die niet bij hem of haar hoort. Hierdoor ontstaan emotionele verstrikkingen die soms generaties lang doorgegeven worden.

Kosten

Op dit moment ligt de workshop Familieopstellingen stil vanwege Corona. Zodra het weer kan dan kunt u zich via deze site inschrijven.

Vragen?

Contact

Een familieopstelling is een methode die, zonder veel woorden, ons laat zien welke plek we in ons huidige gezin of onze familie van herkomst of in ons werk innemen. Opstellingen helpen om tot dan toe verborgen of half bewuste verbanden te zien èn wat mogelijke wegen zijn om ons, liefdevol, los te maken uit deze verstrikkingen.

Deze workshop geeft je:

 

  • inzicht in de dynamiek van de thema’s waar je steeds tegenaan loopt.
  • maakt je bewust van de plek die je ingenomen hebt in je familiesysteem en het effect daarvan op je functioneren nu, zowel in je privé-leven als in je werk.
  • geeft handvatten om hier mee om te gaan