Inge Verhoeven

Een leven lang leren en ruimte creëren om te kunnen blijven bewegen is voor mij vanzelfsprekend. Dit inspireert me en helpt om nieuwsgierig en open te blijven kijken naar wat er is en hoe het anders kan, waar de blinde vlekken, starre plekken en waar de speelruimte ligt. Zo kan ik ook de kwaliteit leveren die ik vanzelfsprekend vind voor mezelf en voor de begeleiding van en samenwerking met anderen.
De opleidingen ergotherapie, klinische (neuro)psychologie, cognitieve gedragstherapie, EMDR, schematherapie, mindfulness, positieve/oplossingsgerichte psychologie, systemische en energetische opleidingen bij het Bert HellingerInstituut, Interact, Phoenixopleidingen, traumaopleiding bij Gwenn Timmer en de werkervaring die ik hiermee heb opgedaan in de revalidatie van jongvolwassenen met niet aangeboren hersenletsel, onderzoek en onderwijs en (binnen GGZ) behandeling van jongvolwassenen met een psychose hebben me veel geleerd over ‘ heel de mens’ en het ‘leren gaan van je eigen weg’ met alles wat er is.
Ook heb ik ervaren hoe waardevol het is om mensen toe te staan een tijdje met je mee te laten denken en lopen, binnen- en buiten de gebaande paden.

Klik hier voor meer informatie over training en coaching.

Contactgegevens

M. (06) 36 03 74 98
E. info@mens-en-bewegen.nl
W. https://www.mens-en-bewegen.nl/