De Vlaming Psychologie

U kunt zich bij de praktijk aanmelden voor psychische problemen met op de voorgrond angst- en stemmingsklachten, psychotrauma of lichamelijke klachten die onvoldoende verklaard kunnen worden. Of u ervaart problemen met uw zelfbeeld en in relaties waardoor u op meerdere gebieden in uw leven niet goed functioneert. Soms vormt de overgang naar een nieuwe levensfase aanleiding tot het zoeken van psychotherapie, als hierdoor psychische klachten ontstaan. Denkt u hierbij aan uit huis gaan, ouderschap, ziekte, rouw of pensionering.

Psychotherapie is een gesprekstherapie. Het doel van psychotherapie is het verminderen of beter hanteerbaar maken van psychische klachten en het verbeteren van de kwaliteit van uw leven.

De lengte van een psychotherapie varieert. Soms zijn er maar enkele consulten nodig, gericht op het versterken van kracht en het vinden van een goede aanpassing aan levensomstandigheden. Bij langer bestaande psychische problemen is vaak meer tijd en oefening nodig om negatieve ervaringen of moeilijke gevoelens te verwerken, anders aan te kijken tegen ervaringen en nieuwe situaties beter aan te kunnen pakken.

In deze praktijk wordt gewerkt met de volgende methoden van psychotherapie: cognitieve gedragstherapie (CGT en ACT), EMDR (‘eye movement desensitization and reprocessing’), interpersoonlijke therapie (IPT) en schematherapie.

Kosten

In de meeste gevallen valt psychotherapie onder de verzekerde zorg vanuit de basisverzekering.

Voor zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed, geldt het wettelijk verplichte eigen risico. In 2016 is dat € 385,=.

De praktijk heeft voor 2016 contracten gesloten met een aantal zorgverzekeraars. Indien de praktijk een contract met uw zorgverzekeraar heeft, ontvangt u geen factuur. Uw behandelaar declareert rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Als u bij een zorgverzekeraar bent verzekerd waarmee de praktijk geen contract af heeft gesloten, ontvangt u een factuur over de psychotherapie. U dient deze factuur vervolgens zelf in bij uw zorgverzekeraar sturen. Uw zorgverzekeraar zal op basis van restitutie (een deel van) de kosten vergoeden.

Actuele informatie over kosten en vergoedingsmogelijkheden kunt u lezen op www.devlamingpsychologie.nl

Op deze website vindt u ook informatie over actuele wachttijden en een aanmeldformulier dat u kunt gebruiken.

Zie voor meer informatie over werkwijze en aanmelding: www.devlamingpsychologie.nl