Eerstelijns Praktijk Delft

John Molenaar is gespecialiseerd als klinisch (neuro)psycholoog en psychotherapeut en is werkzaam geweest binnen verschillende GGZ en ziekenhuis afdelingen. Zijn specifieke aandachtsgebieden zijn: angstklachten, traumagerelateerde klachten, stemmingstoornissen (depressies), psychische problemen die zijn gecombineerd met lichamelijke ziekten zoals hersenletsel, cardiologische of oncologische klachten.

John Molenaar is supervisor diagnostiek voor psychologen in opleiding tot specialist.

Werkwijze

Nadat u zich heeft aangemeld bij Eerstelijns Praktijk Delft maken ik een afspraak met u. Voor wachttijden en aanmelden voor behandeling zie www.epdelft.nl

Intake


Het eerste gesprek is de intake. U dient bij de eerste afspraak uw legitimatie en uw zorgverzekeringspas mee te nemen evenals de verwijsbrief van de huisarts. Bij het intakegesprek worden uw klachten verder geïnventariseerd en wordt er met u een behandelplan opgesteld. Er wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten die meer inzicht kunnen geven in uw klachten en persoonlijke stijl. Deze vragenlijsten worden besproken en zullen tevens tijdens de behandeling meerdere keren worden afgenomen. De conclusies van de intake worden samengevat in een verslag. Met uw toestemming vindt er een rapportage plaats die naar uw huisarts gaat.

Afsluiting

Bij het einde van de behandeling vindt een eindmeting plaats en wordt het resultaat besproken en wordt er gevraagd naar uw ervaringen met Eerstelijns Praktijk Delft.

Behandeling

Op basis van de gegevens wordt met u bekeken wat er aan de hand is en wat het beste gedaan kan worden om klachten of problemen aan te pakken. Dit wordt samengevat in een behandelplan. Hierna begint de behandeling. Behandelingen kunnen bestaan uit 4 tot 12 gesprekken (in de basis GGZ) of 12 tot 30 gesprekken (in de specialistische GGZ) afhankelijk van uw klachten en uw eigen mogelijkheden. Er wordt eventueel gebruik gemaakt van huiswerkopdrachten en herhaling van klachtenlijsten. Op deze wijze willen wij met u het beloop van de behandeling en de klachten in kaart brengen.

Kosten

Vergoeding

De overheid heeft in 2014 een onderscheid gemaakt in Generalistische basis GGZ kort gezegd Basis GGZ en Specialistische GGZ. Binnen de Basis GGZ is er een verdeling gemaakt met betrekking tot verschillende behandeltrajecten namelijk; Kort, Middel, Intensief en Chronisch. Aan deze behandeltrajecten zitten een aantal uren verbonden. Uw behandelaar zal tijdens de intake met u bespreken welk behandeltraject wordt ingezet. Voor 2016 heeft Eerstelijns Praktijk delft contracten met verschillende zorgverzekeraars voor zowel de Basis GGZ als in de Gespecialiseerde GGZ. Onderstaand vindt u een overzicht met welke koepels van zorgverzekeraars Eerstelijns Praktijk Delft reeds in de Basis GGZ een contract heeft afgesloten, onder deze koepels vallen ook kleinere ziektenkostenverzekeraars

–               VGZ

–               CZ/ OHRA/ Delta Loyd

–               Menzis

–               DSW

–               Zorg en Zekerheid

–               Multizorg

–               De Friesland

Voor de Gespecialiseerde GGZ heeft eerstelijns Praktijk Delft contracten met

–               VGZ

–               DSW

–               Menzis

 

Voor de gespecialiseerde GGZ kunt u informeren bij de overige zorgverzekeraars voor de hoogte van de vergoeding. Aan het einde van uw behandeling vindt declaratie plaats bij de zorgverzekeraar volgens vastgestelde DBC tarieven. 
Bij behandelingen binnen de GGZ wordt altijd eerst uw eigen risico aangesproken.