Peritas psychiatrie

Fawzia van Loenen-Frösch is sinds 2012 psychiater. Zij heeft in verschillende GGZ instellingen gewerkt. In 2018 is zij naast haar werk binnen GGZ instellingen gestart als vrijgevestigde psychiater.

BIG nr. 39065287801

AGB persoonlijk 03067300

AGB bedrijf 03037750

KvK 69629935

Contact: Tel: 06 – 44 10 69 89
E-mail: info@peritaspsychiatrie.nl

Mijn persoonlijke website

Peritas Psychiatrie biedt psychiatrische diagnostiek en behandeling aan volwassenen in de regio Delft/Rijswijk. Bent u door uw huisarts of medisch specialist verwezen naar de specialistische GGZ dan kunt u hier terecht voor diagnostiek en behandeling. De praktijk richt zich op volwassenen met psychiatrische klachten. Te denken valt aan stemmings- en angstklachten, posttraumatische stressstoornissen (PTSS), ADHD, autismespectrumstoornissen (ASS) en onbegrepen lichamelijke klachten.

Tijdens de behandeling wordt gebruikt gemaakt van verschillende methodes zoals psychotherapie (praten en oefeningen), EMDR en farmacotherapie (medicatie).

Wanneer uw klachten dermate acuut of crisisgevoelig zijn dat direct ingrijpen noodzakelijk is, kunt u helaas niet bij Peritas Psychiatrie terecht. Denk dan aan klachten als acute zelfmoordneiging, psychose of ernstige verslaving. Wanneer u buiten kantoortijden een beroep moet kunnen doen op hulp, is het ook verstandig om u verder te oriënteren en contact op te nemen met een GGZ instelling bij u in de buurt, zoals GGZ Delfland.

Kosten

Kosten voor diagnostiek en behandeling door een psychiater vallen onder de basisverzekering van de zorgverzekeringswet. Dit betekent dat (een deel van) de behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar, tenzij u een budgetpolis heeft.

In mijn praktijk hanteer ik de tarieven, die door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn bepaald. De NZa bepaalt deze tarieven aan de hand van de gestelde diagnose en de tijd die nodig is voor de behandeling, kortweg de ‘diagnose behandel combinatie’ (dbc) genoemd. De rekening wordt om die reden niet per sessie opgemaakt maar aan het einde van de behandeling of, indien de behandeling langer duurt dan één jaar, eens per jaar.

Voor 2018 heeft de praktijk geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat u de factuur ontvangt en betaalt. U dient deze factuur vervolgens zelf in bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar zal op basis van restitutie (een deel van) de kosten vergoeden.

Voor meer uitgebreide informatie over de praktijk, kosten en actuele wachttijden zie ook mijn persoonlijke website.

Heeft u een vraag over Peritas psychiatrie? Stuur een bericht.